Median XL - S27: Goblin kills stats


Class:
Search:
Gobo Kills Character Name Level Class
Treasure Goblin 55 mithras 118 Paladin
Shiny Hoarder 8 mithras 118 Paladin
Voided Horror 3 mithras 118 Paladin
Voided Spawn 5 mithras 118 Paladin
Voided Glob 1 mithras 118 Paladin
Arcane Collector 11 mithras 118 Paladin
Rainbow Goblin 2 mithras 118 Paladin
Glowing Baron 7 mithras 118 Paladin
Rift Inspector sunless 1 mithras 118 Paladin
Rift Inspector cows 4 mithras 118 Paladin
Relic Thief 2 mithras 118 Paladin
TrophySeeker 3 mithras 118 Paladin
Treasure Goblin 1 thedonkey 13 Barbarian
Treasure Goblin 376 zephaniah 140 Sorceress
Shiny Hoarder 50 zephaniah 140 Sorceress
Voided Horror 20 zephaniah 140 Sorceress
Voided Spawn 65 zephaniah 140 Sorceress
Voided Glob 178 zephaniah 140 Sorceress
Arcane Collector 54 zephaniah 140 Sorceress
Rainbow Goblin 3 zephaniah 140 Sorceress
Glowing Baron 9 zephaniah 140 Sorceress
Rift Inspector cows 5 zephaniah 140 Sorceress
Rift Inspector heaven 1 zephaniah 140 Sorceress
Rift Inspector tran 4 zephaniah 140 Sorceress
Rift Inspector teganze 4 zephaniah 140 Sorceress
Rift Inspector duncraig 3 zephaniah 140 Sorceress
Rift Inspector fauzt 12 zephaniah 140 Sorceress
Relic Thief 10 zephaniah 140 Sorceress
TrophySeeker 13 zephaniah 140 Sorceress