Median XL - S27: Goblin kills stats


Class:
Search:
Gobo Kills Character Name Level Class
Treasure Goblin 221 mrvlxd 140 Paladin
Shiny Hoarder 16 mrvlxd 140 Paladin
Voided Horror 10 mrvlxd 140 Paladin
Voided Spawn 29 mrvlxd 140 Paladin
Voided Glob 80 mrvlxd 140 Paladin
Arcane Collector 36 mrvlxd 140 Paladin
Glowing Baron 5 mrvlxd 140 Paladin
Rift Inspector sunless 1 mrvlxd 140 Paladin
Rift Inspector cows 1 mrvlxd 140 Paladin
Rift Inspector tjungles 1 mrvlxd 140 Paladin
Rift Inspector k3k 1 mrvlxd 140 Paladin
Rift Inspector teganze 2 mrvlxd 140 Paladin
Rift Inspector duncraig 1 mrvlxd 140 Paladin
Rift Inspector fauzt 13 mrvlxd 140 Paladin
Relic Thief 6 mrvlxd 140 Paladin
TrophySeeker 12 mrvlxd 140 Paladin
Treasure Goblin 443 vlxd 140 Druid
Shiny Hoarder 28 vlxd 140 Druid
Voided Horror 29 vlxd 140 Druid
Voided Spawn 78 vlxd 140 Druid
Voided Glob 182 vlxd 140 Druid
Arcane Collector 88 vlxd 140 Druid
Rainbow Goblin 2 vlxd 140 Druid
Glowing Baron 9 vlxd 140 Druid
Rift Inspector cows 1 vlxd 140 Druid
Rift Inspector tjungles 7 vlxd 140 Druid
Rift Inspector heaven 1 vlxd 140 Druid
Rift Inspector tran 1 vlxd 140 Druid
Rift Inspector teganze 27 vlxd 140 Druid
Rift Inspector triune 7 vlxd 140 Druid
Rift Inspector fauzt 23 vlxd 140 Druid
Relic Thief 11 vlxd 140 Druid
TrophySeeker 23 vlxd 140 Druid