Median XL - S27: Goblin kills stats


Class:
Search:
Gobo Kills Character Name Level Class
Treasure Goblin 433 zvoro 140 Paladin
Shiny Hoarder 40 zvoro 140 Paladin
Voided Horror 23 zvoro 140 Paladin
Voided Spawn 42 zvoro 140 Paladin
Voided Glob 47 zvoro 140 Paladin
Arcane Collector 73 zvoro 140 Paladin
Rainbow Goblin 5 zvoro 140 Paladin
Glowing Baron 8 zvoro 140 Paladin
Rift Inspector tjungles 2 zvoro 140 Paladin
Rift Inspector k3k 2 zvoro 140 Paladin
Rift Inspector tran 7 zvoro 140 Paladin
Rift Inspector teganze 8 zvoro 140 Paladin
Rift Inspector triune 4 zvoro 140 Paladin
Rift Inspector duncraig 11 zvoro 140 Paladin
Rift Inspector toraja 2 zvoro 140 Paladin
Rift Inspector fauzt 23 zvoro 140 Paladin
Relic Thief 7 zvoro 140 Paladin
TrophySeeker 17 zvoro 140 Paladin