Median XL - S27: Goblin kills stats


Class:
Search:
Gobo Kills Character Name Level Class
Treasure Goblin 49 kkona 131 Paladin
Shiny Hoarder 2 kkona 131 Paladin
Voided Horror 3 kkona 131 Paladin
Voided Spawn 7 kkona 131 Paladin
Voided Glob 12 kkona 131 Paladin
Arcane Collector 10 kkona 131 Paladin
Rainbow Goblin 1 kkona 131 Paladin
Glowing Baron 6 kkona 131 Paladin
Rift Inspector heaven 1 kkona 131 Paladin
Rift Inspector duncraig 1 kkona 131 Paladin
Rift Inspector fauzt 2 kkona 131 Paladin
Relic Thief 1 kkona 131 Paladin
TrophySeeker 1 kkona 131 Paladin
Treasure Goblin 5 nicebuild 37 Paladin
Arcane Collector 3 nicebuild 37 Paladin
Glowing Baron 3 nicebuild 37 Paladin
Treasure Goblin 14 skilledssfhcbtw 102 Necromancer
Shiny Hoarder 3 skilledssfhcbtw 102 Necromancer
Arcane Collector 1 skilledssfhcbtw 102 Necromancer
Glowing Baron 2 skilledssfhcbtw 102 Necromancer
Treasure Goblin 24 ssfvvulf 107 Druid
Shiny Hoarder 2 ssfvvulf 107 Druid
Voided Horror 1 ssfvvulf 107 Druid
Voided Spawn 3 ssfvvulf 107 Druid
Voided Glob 3 ssfvvulf 107 Druid
Arcane Collector 3 ssfvvulf 107 Druid
Glowing Baron 3 ssfvvulf 107 Druid
Treasure Goblin 279 ursa 141 Druid
Shiny Hoarder 19 ursa 141 Druid
Voided Horror 13 ursa 141 Druid
Voided Spawn 40 ursa 141 Druid
Voided Glob 98 ursa 141 Druid
Arcane Collector 62 ursa 141 Druid
Rainbow Goblin 1 ursa 141 Druid
Glowing Baron 1 ursa 141 Druid
Rift Inspector tran 1 ursa 141 Druid
Rift Inspector triune 1 ursa 141 Druid
Rift Inspector fauzt 20 ursa 141 Druid
Relic Thief 6 ursa 141 Druid
TrophySeeker 11 ursa 141 Druid