Median XL - S27: Goblin kills stats


Class:
Search:
Gobo Kills Character Name Level Class
Treasure Goblin 8 asaky 69 Necromancer
Shiny Hoarder 1 asaky 69 Necromancer
Arcane Collector 3 asaky 69 Necromancer
Glowing Baron 4 asaky 69 Necromancer
Treasure Goblin 342 dtfdmm 140 Amazon
Shiny Hoarder 23 dtfdmm 140 Amazon
Voided Horror 17 dtfdmm 140 Amazon
Voided Spawn 31 dtfdmm 140 Amazon
Voided Glob 55 dtfdmm 140 Amazon
Arcane Collector 66 dtfdmm 140 Amazon
Glowing Baron 5 dtfdmm 140 Amazon
Rift Inspector sunless 1 dtfdmm 140 Amazon
Rift Inspector tjungles 5 dtfdmm 140 Amazon
Rift Inspector k3k 2 dtfdmm 140 Amazon
Rift Inspector heaven 1 dtfdmm 140 Amazon
Rift Inspector tran 1 dtfdmm 140 Amazon
Rift Inspector teganze 7 dtfdmm 140 Amazon
Rift Inspector triune 2 dtfdmm 140 Amazon
Rift Inspector duncraig 2 dtfdmm 140 Amazon
Rift Inspector fauzt 29 dtfdmm 140 Amazon
Relic Thief 4 dtfdmm 140 Amazon
TrophySeeker 22 dtfdmm 140 Amazon
Treasure Goblin 6 jkc 42 Paladin
Shiny Hoarder 1 jkc 42 Paladin
Treasure Goblin 73 shalabengka 125 Barbarian
Shiny Hoarder 7 shalabengka 125 Barbarian
Voided Horror 5 shalabengka 125 Barbarian
Voided Spawn 4 shalabengka 125 Barbarian
Voided Glob 2 shalabengka 125 Barbarian
Arcane Collector 19 shalabengka 125 Barbarian
Glowing Baron 6 shalabengka 125 Barbarian
Rift Inspector cows 1 shalabengka 125 Barbarian
Rift Inspector tjungles 1 shalabengka 125 Barbarian
Rift Inspector k3k 3 shalabengka 125 Barbarian
Relic Thief 1 shalabengka 125 Barbarian
TrophySeeker 1 shalabengka 125 Barbarian
Treasure Goblin 57 yjmm 127 Assassin
Shiny Hoarder 9 yjmm 127 Assassin
Voided Horror 5 yjmm 127 Assassin
Voided Spawn 9 yjmm 127 Assassin
Voided Glob 15 yjmm 127 Assassin
Arcane Collector 12 yjmm 127 Assassin
Rift Inspector cows 1 yjmm 127 Assassin
Rift Inspector tjungles 3 yjmm 127 Assassin
Rift Inspector k3k 4 yjmm 127 Assassin
Rift Inspector triune 1 yjmm 127 Assassin
TrophySeeker 3 yjmm 127 Assassin