Median XL - S27: Goblin kills stats


Class:
Search:
Gobo Kills Character Name Level Class
Treasure Goblin 55 chupapi 127 Paladin
Shiny Hoarder 5 chupapi 127 Paladin
Voided Horror 1 chupapi 127 Paladin
Arcane Collector 12 chupapi 127 Paladin
Glowing Baron 3 chupapi 127 Paladin
Rift Inspector k3k 1 chupapi 127 Paladin
Rift Inspector tran 1 chupapi 127 Paladin
Rift Inspector duncraig 5 chupapi 127 Paladin
Relic Thief 1 chupapi 127 Paladin
TrophySeeker 1 chupapi 127 Paladin
Treasure Goblin 24 ganda 109 Sorceress
Shiny Hoarder 3 ganda 109 Sorceress
Arcane Collector 7 ganda 109 Sorceress
Glowing Baron 5 ganda 109 Sorceress
Treasure Goblin 535 tigatapos 140 Assassin
Shiny Hoarder 37 tigatapos 140 Assassin
Voided Horror 33 tigatapos 140 Assassin
Voided Spawn 95 tigatapos 140 Assassin
Voided Glob 250 tigatapos 140 Assassin
Arcane Collector 80 tigatapos 140 Assassin
Rainbow Goblin 1 tigatapos 140 Assassin
Glowing Baron 8 tigatapos 140 Assassin
Rift Inspector sunless 1 tigatapos 140 Assassin
Rift Inspector cows 2 tigatapos 140 Assassin
Rift Inspector tjungles 2 tigatapos 140 Assassin
Rift Inspector k3k 12 tigatapos 140 Assassin
Rift Inspector heaven 3 tigatapos 140 Assassin
Rift Inspector teganze 11 tigatapos 140 Assassin
Rift Inspector triune 7 tigatapos 140 Assassin
Rift Inspector duncraig 11 tigatapos 140 Assassin
Rift Inspector fauzt 26 tigatapos 140 Assassin
Relic Thief 9 tigatapos 140 Assassin
TrophySeeker 26 tigatapos 140 Assassin
Shiny Hoarder 1 toink 19 Amazon
Arcane Collector 1 toink 19 Amazon
Glowing Baron 1 toink 19 Amazon