Median XL - S27: Goblin kills stats


Class:
Search:
Gobo Kills Character Name Level Class
Treasure Goblin 669 palhot 140 Paladin
Shiny Hoarder 46 palhot 140 Paladin
Voided Horror 53 palhot 140 Paladin
Voided Spawn 138 palhot 140 Paladin
Voided Glob 299 palhot 140 Paladin
Arcane Collector 135 palhot 140 Paladin
Rainbow Goblin 4 palhot 140 Paladin
Glowing Baron 8 palhot 140 Paladin
Rift Inspector sunless 1 palhot 140 Paladin
Rift Inspector cows 9 palhot 140 Paladin
Rift Inspector tjungles 2 palhot 140 Paladin
Rift Inspector heaven 2 palhot 140 Paladin
Rift Inspector tran 1 palhot 140 Paladin
Rift Inspector teganze 24 palhot 140 Paladin
Rift Inspector triune 1 palhot 140 Paladin
Rift Inspector duncraig 21 palhot 140 Paladin
Rift Inspector vizjun 1 palhot 140 Paladin
Rift Inspector fauzt 4 palhot 140 Paladin
Relic Thief 13 palhot 140 Paladin
TrophySeeker 31 palhot 140 Paladin
Treasure Goblin 126 sorhot 140 Sorceress
Shiny Hoarder 11 sorhot 140 Sorceress
Voided Horror 6 sorhot 140 Sorceress
Voided Spawn 14 sorhot 140 Sorceress
Voided Glob 26 sorhot 140 Sorceress
Arcane Collector 22 sorhot 140 Sorceress
Rainbow Goblin 1 sorhot 140 Sorceress
Glowing Baron 6 sorhot 140 Sorceress
Rift Inspector teganze 2 sorhot 140 Sorceress
Rift Inspector duncraig 2 sorhot 140 Sorceress
Rift Inspector fauzt 14 sorhot 140 Sorceress
Relic Thief 2 sorhot 140 Sorceress
TrophySeeker 5 sorhot 140 Sorceress